Dramska sekcija

Aktivnosti

  • scenski nastupi na Domijadama, domskim i školskim priredbama
  • pisanje tekstova za drame te priprema i uvježbavanje istih
  • razna gostovanja

Termin sekcije

  • u slobodno vrijeme učenika 

Ostalo

  • garantirana zabava i puno smijeha na probama

Voditelj sekcije

  • Krunoslava Dragojević Vukmirović, prof.

Postignuća dramske sekcije

2014./2015.

- 40. Medužupanijska domijada, Rijeka:
scenski izraz "Ćelava pjevačica" - 3. mjesto stručnog žirija

2013./2014.

- 39. Medužupanijska domijada, Opatija:
scenski izraz "Veliki odmor" - sudjelovanje

2012./2013.

- 38. Medužupanijska domijada, Rijeka:
scenski izraz "Plavo je" - 2. mjesto stručnog žirija i 2. mjesto učeničkog žirija

2011./2012.

- 37. Medužupanijska domijada, Rijeka:
scenski izraz "Zagonetka" - 2. mjesto stručnog žirija

2010./2011.

- 36. Medužupanijska domijada, Pazin:
scenski izraz "Život kakav je" - 3. mjesto stručnog žirija i 2. mjesto učeničkog žirija

2009./2010.

- 35. Medužupanijska domijada, Rijeka:
scenski izraz "Lektira" - 2. mjesto stručnog žirija i 2. mjesto učeničkog žirija

2004./2005.

- 30. Medužupanijska domijada, Rijeka:
 scenski izraz "Tko želi biti glumac?" - 2. mjesto stručnog žirija i 1. mjesto učeničkog žirija

2003./2004.

- 29. Medužupanijska domijada, Crikvenica:
scenski izraz "Glava boli od lektire" - 2. mjesto stručnog žirija i 1. mjesto učeničkog žirija

2000./2001.

- 26. Medužupanijska domijada, Pula:
scenski izraz "Pepeljuga" - 2. mjesto stručnog žirija i 1. mjesto učeničkog žirija