• a.JPG
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Telefoni

Ravnatelj / Principal: 
+ 385 (0)47 615 952; 
+ 385 (0)98 460 115

Tajništvo / Secretary:

+ 385 (0)47 611 335 (tel/fax)

Pedagog / Pedagogue:
+ 385 (0)47 711 322

Soba odgajatelja - zbornica / Educators' chamber:
+ 385 (0)47 711 323

Ostale informacije

Ravnatelj / Principal: Astrid Pavletić, prof.
Pedagog / Pedagogue: Nevenka Brnardić, dipl. pedagog
Tajnica / Secretary: Dragana Ilić, upravni pravnik

E-mail: 
udk@ucenickidom-karlovac.hr

Web:
http://www.ucenickidom-karlovac.hr/

OIB:
 23360467616
IBAN: HR3423400091100159940 (PBZ)

Kontakt

Kontakt obrazac

Pošalji e-mail
(opcionalno)

Radno vrijeme

Ravnatelj / Principal:
ponedjeljak - petak
7:00 - 15:00

Tajništvo / Secretary:
ponedjeljak - petak
7:00 - 15:00

Pedagog / Pedagogue:
ponedjeljak, petak
8:00 - 14:00
utorak, srijeda, četvrtak
14:00 - 20:00

Adresa ustanove

Učenički dom Karlovac /
High school dormitory Karlovac

Samostanska 2
47000 Karlovac
Hrvatska / Croatia