slap1.jpg

Učenička zadruga Slap Učeničkog doma Karlovac osnovana je 24. travnja 2001. godine i od tada je članica HUUZ-a. Aktivnosti učeničke zadruge podijeljene su u šest sekcija: Keramičari, Likovna grupa, Fotografi, Novinari, Maketari i Informatičari (filmska grupa i stolno izdavaštvo) koje često surađuju i međusobno se nadopunjavaju.

Zadruga posjeduje svu potrebnu opremu, pribor i materijale za rad svih spomenutih sekcija: peć za keramiku, lončarsko kolo, pribor i alat za rad u maketarskoj radionici, pribor za rad u likovnoj radionici, videokamera, fotoaparat, plastifikator, uvezivač, grafički nož, računalo i printer, razne materijale (glina, gips, glazure, boje, drvo, foto materijal…). U Katalogu proizvoda zadruge nalaze se brojni ukrasno – uporabni predmeti od kojih je veći dio unikatan: predmeti od glazirane i neglazirane keramike (satovi, zdjele, fontane, ćupovi, vaze, skulpture...), makete, fotografije, nakit, slike, crteži, instalacije, rukotvorine, modni i industrijski dizajn i dr. 

U izradi predmeta koriste se različite tehnike (crtanje, slikanje, pirografija, grafički dizajn, drvorez, lijevanje u gipsane kalupe, rad na lončarskom kolu, salvetna tehnika...), materijali (glina, drvo, papir, staklo, gips, plastika...) i postupci (ručno oblikovanje gline, fotografiranje, grafički dizajn, obrada drva...), kao i oblici rada (skupni, individualni, rad u paru) i metode rada (predavanje, demonstracija, analiza, prezentacija, rješavanje problema, analiza, vrednovanje, planiranje...).

Rad se realizira u keramičarskoj, likovnoj, maketarskoj i informatičkoj radionici/učionici, na kreativnim radionicama u domu i izvan njega, kroz rad u projektima (
Otisnuti pokretiAntunovo, božićna i uskrsna izložba na nivou grada), na likovnim kolonijama (ZILIK – zimska  i USKLIK - uskrsna likovna kolonija u organizaciji Centra za pomaganje u zajednici Vladimir Nazor; LI-RA u Učeničkom domu Sušak u Rijeci, u Dijaškom domu u Celju...), sudjelovanjem na izložbama (Galerija ZILIK, Gradska knjižnica I.G. Kovačić, Knjižnica za mlade, Galerija Vjekoslav Karas, Dom za starije i nmoćne osobe Sv. Anton...) i smotrama učeničkog stvaralaštva kao što su Regionalna i Državna domijada te Županijska i Državna smotra učeničkog zadrugarstva.

Radovi zadrugara prezentirani su i na državnim smotrama u Poreču, Zadru, Kaštel Lukšiću, Biogradu na moru, Hvaru, a najveći uspjeh 
UZ Slap je treće mjesto na Državnoj smotri u Dubrovniku 2005. godine.

Promocija UZ Slap vrši se putem članaka u tiskovini, putem medija (Trend radio, KA-portal, Radio Mrežnica, Jabuka TV) i društvenih mreža (Facebook) te mrežnih stranica Učeničkog doma Karlovac.


Rad u Zadruzi odvija se pod stručnim vodstvom voditelja/mentora – odgajatelja kao i vanjskih suradnika:• Keramičari – voditeljica Nevenka Brnardić, dipl. pedagogž
Rukotvorine – voditeljica Nevenka Brnardić, dipl. pedagog
• 
Likovna grupa – Radmila Rade, prof.
• 
Foto grupa – Natalija Sonički, prof. 
• 
Novinari – Natalija Sonički, prof. 
• 
Informatičari – Natalija Sonički, prof. 

 

Vanjski suradnici – gđa. Jasna i Katarina Lamza i g. Ninoslav Bajt (KERAMIKA NOVA d.o.o., Karlovac; gđa. Vesna Beg (Crkva Presvetog Trojstva); gđa. Vanja Krmpotić (likovna pedagoginja); gđa. Marija Igaly iz Zagreba; članovi volonterske udruge CARPE DIEM (udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih) iz Karlovca, muzejski pedagozi Gradskog muzeja Karlovac; prof. Đurđa Guštin iz COO djece i mladeži Karlovac i dr.


   


Voditeljica UZ Slap: Nevenka Brnardić, dipl. pedagog

 

 

brosura.jpg