Tamburaška sekcija

Aktivnosti

  • sviranje na bisernici, basu, gitari, bugariji, bas primu i sintesajzeru
  • uz folklor, solo i zborno pjevanje zajednički nastupi na domskim priredbama, Domijadama itd. 

Termin sekcije 

  • svakodnevno, u slobodno vrijeme učenika 

Ostalo

  • s učenicima se radi individualno na svakom instrumentu

Voditelj sekcije

  • ravnateljica Astrid Pavletić, prof.
  • vanjski suradnik Jasmin Ramić, prof.