Recitatori

Aktivnosti 

  • Domijade
  • prigodne priredbe u Domu
  • gostovanja i predstavljanja Doma
  • priredbe za maturante 

Termin sekcije

  • program se uvježbava u slobodno vrijeme učenika 
  • recitacije se uvježbavaju u prostorijama Doma

Voditelj sekcije

  • pedagoginja Nevenka Brnardić, dipl.ped.