Informatička sekcija

Informatička sekcija dio je Učeničke zadruge "Slap" Učeničkog doma Karlovac.

Aktivnosti

  • izdavačka djelatnost (izrada plakata, priznanja, diploma, obavijesti, seminarskih i maturalnih radnji, brošura, reklama, panoa),
  • održavanje domske web stranice,
  • filmska sekcija
  • tiskanje domskog lista Fontana u suradnji s novinarskom sekcijom,
  • pristup Internetu 

Termin sekcije

  • aktivnosti se izvode po dogovoru
  • Informatička radionica je otvorena svaki dan za sve učenike Doma od 7:00 do 21:30

Voditelj sekcije

  • Kristijan Katić, prof.

{vsig}izdavastvo{/vsig}