• a.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

KRAJ NASTAVNE GODINE
2018./2019.

Članovi domske Učeničke zadruge „Slap“ sudjelovali na 20. Županijskoj smotri učeničkih zadruga Karlovačke županije.

Opširnije...

Likovna sekcija postavila informativni pano o filmskom i strip junaku supermanu.

Održana je tradicionalna Završna priredba „ Igre bez granica“ na kojoj su učenici svih odgojnih skupina „odmjerili snage“ u štafetnim igrama, igrama spretnosti, kvizu i pantomimi. 

Opširnije...

Likovna sekcija obilježila Međunarodni dan najboljih prijatelja prigodnim panoom.

Održana je radionica „Igre na nesreću“ (ovisnost o kockanju). Sudjelovalo je 12 učenika.
Nositelj: Kristijan Katić, prof.