• a.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Učenice 5.OS ( Doris Miletić, Kristina Davidović) provele su i obradile anonimnu anketu na nivou Doma, u kojoj je sudjelovalo 106 učenika/ca. Sudionici ankete su iznijeli svoje stavove o položaju žena u današnje doba.
Nositelj: Anđelka Badovinac, prof.