• a.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Održan sastanak svih maturanata Doma. Formirano je Maturantsko vijeće kojeg čine 11 maturanata/ca čija zadaća će biti pripremiti ispraćaj maturanata i Maturalno večer u Domu.
Maturnatsko vijeće čine: Marija Rađenović, Azra Tabaković, Marija Cindrić, Gabrijela Jakovčić, Barbara Poljak, Karlo Baričević, Mihael Cindrić, Andrej Žugaj, Lovro Tomić, Dželad Hozanović i Matovina Matej.
Nositelj: Renato Puškarić, prof.
Anđelka Badovinac, prof.