• a.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Grupa naših učenika: Nikolina Moguš, Neven Kljajić, Marko Čikvar, Matej Matovina, Marija Stipetić sudjelovali su na 2. kreativnoj radionici u Udruzi za mlade Carpe Diem u Karlovcu. Ovo je samo jedna u nizu radionica na kojima će naši učenici sudjelovati u sklopu suradnje sa spomenutom udrugom, a sve u cilju kvalitetnog i svrsishodnog provođenja svog slobodnog vremena te stjecanja novih znanja i iskustava.
NOSITELJ: Nevenka Brnardić, pedagoginja i Anđelka Badovinac, prof.