• a.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Edukativnim panoom je obilježen Svjetski dan života kojim se, prema odluci Hrvatske biskupske konferencije, slavi svake 1. nedjelje u veljači sa ciljem da se osvijesti i potakne na zaštitu, poštovanje i njegu svakog života naglašavajući dostojanstvo ljudske osobe i odgovornosti koju svatko ima kako prema vlastitom tako i prema tuđem životu. Na panou se neizbježno našla i Himna životu Majke Tereze.
NOSITELJ: Nevenka Brnardić, pedagoginja