• a.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Održano je finale domskog turnira u obojci.
Voditelj: Anđelka Badovinac, prof.
Konačan poredak ekipa je sljedeći:

1. TURE PRO 10: Jura Jurčević, Marin Turkalj, Marin Komadina, Igor Puškarić

2. EPHARDON YUSUF: Zvonko Lončarić, Filip Vujanić, Kristijan Petelin, Bojan Đukanović

3. SAN ANDREAS: Glorija Vuković, Filip Videk, Gašpar Tomić, Josip Vujanić

bwd  Set 1/3  fwd