• a.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Imajući u vidu važnost dentalnog zdravlja za razvoj adolescenata Učenički dom Karlovac organizirao je predavanje „Dentalno zdravlje i ispravna higijena usne šupljine“.

Predavanje je održano u sklopu posebnog programa "Zdrav život" koji vodi odgajateljica Anđelka Badovinac, prof.

Predavač je bila Danijela Bijelić, dr.med.dent., koja je svoje srednjoškolsko obrazovanje provela u Učeničkom domu Karlovac.

Učenici su upotpunili svoje znanje i dobili nove informacije te nakon niza pitanja i diskusije zaključili da je bolje probleme na vrijeme riješiti nego ih kasnije liječiti.