• a.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

U domskoj blagovaonici postavljen je edukativni pano uz obilježavanje međunarodnog dana žena od samih začetaka borbe za
prava žena preko pokreta za emancipaciju pa sve do današnjih dana. Učenici su se mogli uključiti u NAGRADNI KVIZ , a
najuspješniji sudionik je bio onaj tko je na slikama prepoznao najviše povijesno poznatih žena i naveo po čemu su važne za
svjetsku povijest. Nagrada je bila „slatkog karaktera“ .
NOSITELJ: Nevenka Brnardić, pedagoginja