• a.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Na glavnim trgovima u Crikvenici i Selcu od 18. do 21.6.2016. godine, u sklopu njihove turističke ponude, nastupali su i naši domski tamburaši, samostalno te kao i pratnja Prvom hrvatskom pjevačkom društvu „Zora“.