• a.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Košarkaška ekipa doma sudjelovala je na turniru regije Zapadna Hrvatska koji je održan u Rijeci.
Mlada, borbena ekipa pokazala je napredak u igri i zavidno sportsko ponašanje na terenu. Za ekipu
su nastupili: Luka Petlić, Pavao Bazel, Tomislav Troha, Mihael Cvitković, Emir Tabaković, Franjo
Franjičić, Petar Pintarić, Mihael Krpeljević.

MENTOR: Anđelka Badovinac, prof.