Tamburaška sekcija

Aktivnosti

  • sviranje na bisernici, basu, gitari, bugariji, bas primu i sintesajzeru
  • uz folklor, solo i zborno pjevanje zajednički nastupi na domskim priredbama, Domijadama itd. 

Termin sekcije 

  • svakodnevno, u slobodno vrijeme učenika 

Ostalo

  • s učenicima se radi individualno na svakom instrumentu

Voditelj sekcije

  • Astrid Pavletić, prof.

Postignuća tamburaške sekcije

2018./2019.

- nastup tamburaške sekcije na Hrvatskom tjednu kulture u Budimpešti

2017./2018.

- 43. regionalna Domijada u Karlovcu – 1. mjesto (izvedba skladbe „Sex bomb“)
- nastup tamburaške sekcije na Danima hrvatske kulture u Budimpešti u suradnji s folklornom sekcijom Učeničkog doma Marije Jambrišak Zagreb
- pratnja PHPD „Zora“ na Smotri pjevačkih zborova u Domu kulture u Bakru
- nastup na proslavi 70. godišnjice Šumarske škole Karlovac u Zorin domu

2016./2017.

- 42. regionalna Domijada u Puli – 3. mjesto učeničkog žirija (izvedba pjesme „Lejla“ – H.M.Hari)
- nastup tamburaške sekcije u suradnji s folklornom sekcijom Učeničkog doma Marije Jambrišak Zagreb na Danima hrvatske kulture u Budimpešti i na Sajmu svjetskih ambasada u hotelu Intercontinental gdje su predstavljali Republiku Hrvatsku
- nastup na otvorenju Glazbenog paviljona na šetalištu dr. Franje Tuđmana u Karlovcu

2015./2016.

- 41. državna Domijada u Rovinju – 2. mjesto (izvedba skladbe „Tico-tico“)
- 41. regionalna Domijada u Karlovcu – 1. mjesto (izvedba skladbe „Tico-tico“)
- pratnja PHPD „Zora“ na međunarodnom takmičenju „Adria Cantat“ u Šibeniku – zlato u kategoriji nacionalnog folklora
- pratnja PHPD „Zora“ na Županijskoj smotri vokalnih sastava u Zorin domu u Karlovcu
- nastup tamburaške sekcije na Danima hrvatske kulture u Budimpešti u suradnji s folklornom sekcijom Učeničkog doma Marije Jambrišak Zagreb

2014./2015.

- nastup tamburaške sekcije u dječjem Domu Vladimir Nazor povodom 50 godina Doma V. Nazor Karlovac - izvedba pjesama "Od dvora do dvora" i "Put ka sreći"
- 40. Državna Domijada, Baška Voda:
nastup tamburaške i pjevačke sekcije na otvorenju domijade - izvedba pjesme "Put ka sreći";
glazbeni izraz "Cancion del Mariachi" - 2. mjesto stručnog žirija i 1. mjesto učeničkog žirija
- 40. Regionalna Domijada, Rijeka:
glazbeni izraz "Cancion del Mariachi" - 1. mjesto stručnog žirija i 1. mjesto učeničkog žirija
- nastup tamburaške sekcije na Danima hrvatske kulture u Budimpešti u suradnji s folklornom sekcijom Učeničkog doma Marije Jambrišak Zagreb s programom "Pjesme i plesovi Zagorja"

2013./2014.

- 39. Regionalna Domijada, Opatija:
glazbeni izraz "Jovano, Jovanke" - 1. mjesto stručnog žirija i 2. mjesto učeničkog žirija

2012./2013.

- 38. Regionalna Domijada, Rijeka:
glazbeni izraz "Od dvora do dvora" - 1. mjesto učeničkog žirija

2011./2012.

- 37. Regionalna Domijada, Rijeka: 
glazbeni izraz "Dođi u Vinkovce" - sudjelovanje

2010./2011.

- 36. Državna domijada, Umag: glazbeni izraz i folklor
glazbeni izraz "Tko te ima taj te nema" - sudjelovanje

- 36. Međužupanijska domijada, Pazin:
glazbeni izraz "Tko te ima taj te nema" - 1. mjesto stručnog žirija i 1. mjesto učeničkog žirija

2009./2010.

- 35. Državna domijada, Umag: glazbeni izraz i folklor
glazbeni izraz "Otišao je s mirisima jutra" - 2. mjesto stručnog žirija
folklor "Sunce za goru Jelo po vodu" - sudjelovanje (Folkloraši su plesali uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava našeg Doma)

- 35. Međužupanijska domijada, Rijeka:
glazbeni izraz "Otišao je s mirisima jutra" - 1. mjesto stručnog žirija i 1. mjesto učeničkog žirija
folklor "Sunce za goru Jelo po vodu" - 1. mjesto stručnog žirija i 1. mjesto učeničkog žirija (Folkloraši su plesali uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava našeg Doma)

2008./2009.

- 34. Međužupanijska domijada, Pula:
pjesma "Ti si želja mog života" - 1. mjesto učeničkog žirija
folklor "Skupljajte se djevojčice" - 2. mjesto stručnog žirija i 1. mjesto učeničkog žirija (Folkloraši su plesali uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava našeg Doma)

2007./2008.

- 33. Državna domijada, Umag:
glazbeni izraz "Moja Juliška" - 2. mjesto stručnog žirija
folklor "Igrala bi dere" - 2. mjesto stručnog žirija (Folkloraši su plesali uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava našeg Doma)

- 33. Međužupanijska domijada, Karlovac:
glazbeni izraz "Moja Juliška" - 1. mjesto učeničkog žirija i 1. mjesto stručnog žirija
folklor "Igrala bi dere" - 1. mjesto učeničkog i 1. mjesto stručnog žirija (Folkloraši su plesali uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava našeg Doma)

2006./2007.

- 32. Međužupanijska domijada, Rijeka:
glazbeni izraz "Sirtaki" - 1. mjesto učeničkog žirija i 3. mjesto stručnog žirija
pjesma "Hladne zore" - sudjelovanje

2005./2006.

- 31. Državna domijada,  Umag:
glazbeni izraz "Ribari" - 3. mjesto stručnog žirija

- 31. Međužupanijska domijada, Opatija
glazbeni izraz "Ribari" - 1. mjesto stručnog žirija

2004./2005.

- 30. Međužupanijska domijada, Rijeka:
glazbeni izraz "Rijeka" - 3. mjesto stručnog žirija i 3. mjesto učeničkog žirija

2003./2004.

- 29. Međužupanijska domijada, Crikvenica:
glazbeni izraz "Can Can"  - 3. mjesto učeničkog žirija

2002./2003.

- sudjelovanje na 28. Medužupanijskoj domijadi, Pazin

2001./2002.

- 27. Međužupanijska domijada, Rovinj:
folklor "Korčulanski bali" - 1. mjesto stručnog žirija i 1. mjesto učeničkog žirija (Folkloraši su plesali uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava našeg Doma)

2000./2001.

- 26. Državna Domijada, Umag:
folklor "Stari splitski plesovi" - 3. mjesto stručnog žirija

- 26. Međužupanijska domijada, Pula:
folklor "Stari splitski plesovi" - 1. mjesto stručnog žirija i 1. mjesto učeničkog žirija (Folkloraši su plesali uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava našeg Doma)

1999./2000.

- 25. Međužupanijska domijada, Rijeka - sudjelovanje

1998./1999.

- 24. Državna domijada, Zadar:
glazbeni izraz "V megli" - 3. mjesto stručnog žirija

- 24. Međužupanijska domijada , Rovinj:
glazbeni izraz "V megli" - 1. mjesto stručnog žirija