Informatička sekcija

Informatička sekcija dio je Učeničke zadruge "Slap" Učeničkog doma Karlovac.

Aktivnosti

  • izdavačka djelatnost (izrada plakata, priznanja, diploma, obavijesti, seminarskih i maturalnih radnji, brošura, reklama, panoa),
  • održavanje domske web stranice,
  • filmska sekcija
  • tiskanje domskog lista Fontana u suradnji s novinarskom sekcijom,
  • pristup Internetu 

Termin sekcije

  • ponedjeljkom 19.30 - 21.00 h
  • utorkom 19.30 - 21.00 h

Ostalo

  • Informatička radionica je otvorena svaki dan za sve učenike Doma od 7:00 do 21:30

Voditelj sekcije

  • Kristijan Katić, prof.

bwd  Set 1/2  fwd

Postignuća informatičke sekcije

2018./2019.

- 44. regionalna Domijada u Pazinu – sudjelovanje (kratki film „Karta do (k)raja“)

2017./2018.

- 43. regionalna Domijada u Karlovcu – 2. mjesto (kratki film „Bez riječi“)

2016./2017.

- 42. državna Domijada u Rovinju – sudjelovanje (kratki film „Lift“)
- 42. regionalna Domijada u Puli – 1. mjesto (kratki film „Lift“)

2015./2016.

- 41. regionalna Domijada u Karlovcu – 3. mjesto (kratki film „Kad riječi bole“)

2014./2015.

- 40. Međužupanijska domijada, Rijeka:
domski list "Fontana" - 3. mjesto stručnog žirija

2008./2009.

- 34. Međužupanijska domijada, Pula:
sudjelovanje s radom "Fraktali"

2005./2006.

- 31. Međužupanijska domijada u Opatiji
3. mjesto učenički žiri u kategoriji video-zapisa

2002./2003.

- 28. Međužupanijska domijada, Pazin:
2. mjesto stručni žiri i
2. mjesto učenički žiri u kategoriji video-zapisa za prezentaciju Učeničkog doma Karlovac izrađenu u PPS-u.